home

Kutak za iznajmljivače


Poštovani iznajmljivači,

želja nam je izvijestiti vas o bitnijim zakonskim obvezama i novostima u 2016. godini kako biste u skladu s navedenim ispunili vlastite obveze na naše obostrano zadovoljstvo.

Objavom Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, uveden je novi sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj - eVisitor.

Sustav eVisitor služit će prijavljivanju i odjavljivanju turista i prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja te njihovim smještajnim objektima, a iznimno je važan za obračun i kontrolu naplate boravišne pristojbe kao i za obradu i analizu podataka za statistička izvješća u realnom vremenu te će biti dostupan besplatno svim korisnicima putem Interneta kao web aplikacija bez potrebe za instaliranjem na računalo. Pristup tom sustavu imat će više od 60 tisuća registriranih pružatelja usluga smještaja, 300- tinjak turističkih zajednica te tijela državne uprave vezano za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti (Turistička inspekcija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Porezna uprava, Carinska uprava, Državni zavod za statistiku i dr.).

Prijava i odjava Vaših gostiju više nije moguća putem web stranice www.prijavaturista.com, kao ni prijava gostiju u turističkim uredima putem tiskanih prijavnica – Obrazac 1 i Obrazac 8a, već isključivo putem sustava eVisitor od 01. siječnja 2016. godine na linku: https://www.evisitor.hr/

Kako bismo Vas aktivirali u sustav eVisitor, ljubazno molimo dostaviti mailom ili osobno na prezentaciji presliku Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i presliku osobne iskaznice vlasnika objekta (osobe na koju glasi Rješenje).

Ukoliko prijavu gostiju vršite putem turističke agencije, turistička agencija moći će prijaviti Vaše turiste isključivo na način da joj Vi izdate pod-korisnički račun za pristup eVisitoru (korisničko ime te različitu lozinku i različitu TAN listu).

Nastavno na gore navedene novosti, Više informacija o sustavu možete pronaći na slijedećem LINK–u.

U dopisu slijedi niz bitnih obveza:

Prijaviti i odjaviti gosta u Vašem turističkom uredu u roku od 24 sata,
- Knjigu gostiju voditi u elektroničkom obliku, nije potrebno voditi u obliku uvezene knjige
Knjigu stranaca treba se čuvati najmanje dvije godine po završetku kalendarske godine
- Popis turista u elektroničkom obliku, potrebno ga je zaštitno pohraniti, odnosno sigurnosno kopirati na odgovarajući prenosivi medij i čuvati najmanje dvije godine.
- Pri izdavanju računa za pružene usluge treba naznačiti ime i prezime i adresu iznajmljivača, datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime gosta, vrstu, količinu i cijenu usluge.
Račun treba biti u dva primjerka od kojih jedan ostaje gostu, a drugi zadržava iznajmljivač.
- Evidencija o izdanim računima vodi se na propisanom obrascu EP (evidencija o prometu) radi obračuna i uplate turističke članarine
- Temeljem obračunate evidencije prometa tekuće godine, prema Zakonu o turističkoj članarini uplaćuje se turistička članarina prema razredu turističkog mjesta (izgled uplatnice i tablica po kojoj se obračunava nalazi se na zadnjoj stranici)
- U kategoriziranom objektu vidno istaknuti vrstu i kategoriju objekta - rješenje o kategorizaciji, cjenik (nije potrebno ovjeriti) i knjiga gostiju
- Na objektu ili neposrednoj blizini vidno istaknuti naziv usluge (ploča s oznakom vrste smještaja). Ploča se može nabaviti u Karlovcu – KORDUN LAV d.o.o. i T.O. ROBI za izradu standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije smještajnog objekta. Standardizirane ploče možete naručiti kod svih pravnih i fizičkih osoba, koji imaju suglasnost Ministarstva turizma.

T.O. ROBI
Adresa: Put Nina 129 a, 23000 Zadar, Hrvatska
Tel: 023 220 655
Fax: 023 220 654
E-mail: reklame.mikic@gmail.com

KORDUN MARKETING D.O.O.
Adresa: Matka Laginje 10, 47000 Karlovac, Hrvatska
Tel: 047 645 561
Fax: 047 645 559
E-mail: prodaja-lav@kordun.hr

Cjenik mora sadržavati cijenu sobe/apartmana i iznos boravišne pristojbe. Ako se plaća paušalno boravišna pristojba, potrebno ju je uračunati u cijenu sobe/apartmana i to napomenuti u cjeniku

Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu

(1) Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu (u daljnjem tekstu: osobe u domaćinstvu) plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet i smještajnu jedinicu u kampu koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja. Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe.

(2) Osobe u domaćinstvu koje sukladno rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga osoba u domaćinstvu, iznajmljuju dvije sobe ili jedan apartman do najviše četiri postelje, u naseljima, općinama i gradovima u kojima je prosječna godišnja popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju prema podacima turističke zajednice manja od 40 dana, boravišnu pristojbu mogu naplatiti istodobno s naplatom pružene usluge noćenja ili mogu boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu. To se odnosi na mjesta Veli Iž, Brgulje, Molat, Ist, Rava, Premuda, Zapuntel i Olib.

(3) Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe je umnožak broja kreveta, odnosno broja, koeficijenta razreda turističkog mjesta u kojem se pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i visine boravišne pristojbe.

(4) Koeficijenti razreda turističkog mjesta utvrđuju se u visini 1,00 za razred A, u visini 0,85 za razred B, u visini 0,70 za razred C i u visini 0,50 za razred D i druga nerazvrstana mjesta.

Iznosi boravišne pristojbe prema razredima turističkih mjesta za iznajmljivače koji boravišnu pristojbu plaćaju po noćenju
Visinu boravišne pristojbe za 2015 g. utvrđuje Vlada Republike Hrvatske i ona iznosi:

Razred turističkog mjesta Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju
  Za razbodblje 01.01 – 31.12. (cijelu godinu)
A - Zadar, Petrčane 7,00
B - Ist, Kožino, Molat, Mali Iž, Veli Iž 6,00
C - Olib, Brgulje, Zapuntel, Premuda 5,00
D - Rava i ostala nerazvrstana mjesta 4,00


Rokovi uplate boravišne pristojbe turističkoj zajednici

Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu paušalni iznos boravišne pristojbe (članak 11. stavak 1.) uplaćuju u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine. Uplata obroka paušala obavlja se na temelju uplatnica koje izdaje turistički ured nadležne turističke zajednice. Uplatu možete izvršiti u pošti, banci ili turističkim uredima.

Boravišna pristojba za građane koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu utvrđuje se u iznosu od 300,00 kuna po krevetu, ovisi o razredu turističkog mjesta i o koeficijentu i iznosi:

Razred turističkog mjesta Koeficijent Iznos u kunama
A 1,00 300,00
B 0,85 255,00
C 0,70 210,00
D i ostala nerazvrstana mjesta 0,50 150,00NADZOR

Inspekcijski nadzor nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom boravka turista obavlja Carinarnica Zadar na broj 282 315. Želimo Vas izvijestiti kako će ove godine biti pojačani inspekcijski nadzor u svim mjestima te Vas ljubazno molimo prijaviti osobe, koje pružaju usluge noćenja, a nemaju rješenje o kategorizaciji objekta tj. bave se iznajmljivanjem na crno.


TURISTIČKI UREDI

U prilogu Vam dostavljamo popis Turističkih ureda, u kojima možete prijaviti i odjaviti Vaše goste. Turističko informativni centar na Narodnom trgu posluje cijelu godinu, dok ostali uredi posluju sezonski. U sezonskim uredima na Puntamici, Diklu, Istu, Kožinu, Malom Ižu, Petrčanima, Molatu, Olibu i Premudi te Turističko informativnom centru na Narodnom trgu možete prijaviti i odjaviti Vaše goste.

Za otočka mjesta poput Zapuntela i Rave te ostalih nerazvrstana mjesta, gdje nema ureda za prijavu i odjavu gostiju, privatni iznajmljivači mogu dostaviti prijave gostiju u:

- Turistički ured TZ grada Zadra na fax broj 211 781 ili telefonski na broj 212 222
- Turističko informativni centar na Narodnom trgu (08:00 - 20:00) na broj telefona 316 166 ili možete osobno doći

Također za mjesta gdje TZ grada Zadra ima urede, ali još nisu otvoreni, privatni iznajmljivači mogu dostaviti prijave gostiju također u:

- Turistički ured TZ grada Zadra na fax broj 211 781 ili telefonski na broj 212 222
- Turističko informativni centar na Narodnom trgu (08:00 - 20:00) na broj telefona 316 166 ili možete osobno doći

Nužni podaci za prijavu gostiju su:
- Ime iznajmljivača
- Ime i prezime gosta, država, datum i mjesto rođenja
- Državljanstvo
- Vrsta i broj putne isprave
- Datum prijave gosta
- Datum odjave gosta


SAŽETAK

Prioritetne obveze su sljedeće:

- na ulazu u objekt istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorije objekta (tabla se može naručiti u Kordun d.o.o. Karlovac i T.O.ROBI, Zadar)
- cjenik vidno istaknuti u smještajnom objektu (zbog promjene turističkog razreda potrebno je promjeniti cjenik)
- dostaviti kopiju rješenja u TZ (ukoliko ste mijenjali rješenje ili ste novi iznajmljivač)
- platiti boravišnu pristojbu u zakonskom roku
- voditi knjigu gostiju
- izdavati račune gostima
- voditi evidenciju prometa
- prijavljivati i odjavljivati goste u zakonskom roku (24 sata)
- po završetku sezone uplatiti članarinu (dostaviti Poreznoj upravi obrazac TZ i uplatiti turističku članarinu do kraja veljače - zakonski rok za fizičke osobe)


Primjer obračuna TURISTIČKE ČLANARINE:

Prema Zakonu o članarinama građani koji ostvaruju prihod od iznajmljivanja plaćaju članarinu na ukupno ostvaren prihod. Obračun turističke članarine obračunava se na način da se ukupno ostvaren prihod množi s koeficijentom razreda turističkog mjesta te se umjesto znaka jednakosti (=) upiše %

RAZRED A B C D
koeficijent 0,17 0,1564 0,136 0,1224


   
PLATITELJ IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJ: DRŽAVNI PRORAČUN
MODEL: HR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR4210010051752027158
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača (11 znamenki)
OPIS PLAĆANJA: ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA ZADRA